Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Przemysł krzemienny zespołów końcowomezolitycznych i protoneolitycznych w Europie zachodniej i na Pomorzu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Dworaczyk Marek Kowalska Anna Bogumiła

Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI, wykop główny)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Gawlikowski Jerzy

Zwierzęcy materiał wykopaliskowy ze stanowiska z zamku w Dobrej Nowogardzkiej, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Kalinowska Urszula

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Dolicach, woj. szczecińskie, stanowisko 20

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Cnotliwy Eugeniusz

Późnośredniowieczne obuwie ochronne z badań na Podzamczu w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Bator Jacek Kiszkowski Przemysław Sadlik Ewa

Badania metodą elektrooporową kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, woj. słupskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Horoszko Genowefa

Skarb z okolic Pyrzyc jako nowe źródło poznania obiegu groszy brandenburskich na Pomorzu Zachodnim w XVI wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Kochanowska Janina

Barokowa ambona z pocysterskiego kościoła w Marianowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Krzymuska-Fafius Zofia

O wpływach sztuki Tilmana Riemenschneidera w Nowej Marchii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Gwiazdowska Ewa

Widoki ogólne Szczecina w XVIII wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Lichtnau Bernfried

Akta „Oczyszczanie muzeów" - Akcja „Zwyrodniała sztuka" i Szczecińskie Muzeum Miejskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Szymczak Artur

Żelazna kotwica z drewnianą poprzeczką z Zalewu Szczecińskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL