Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Skrzypek Ignacy

Halsztacki skarb brązowy z Malczkowa oraz dwa nieznane nagolenniki z dawnego pow. słupskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Machajewski Henryk

Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na stanowisku 1 w Głuszynie, woj. słupskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Szymczak Artur

Osada wczesnośredniowieczna w Warszkowie, gm. Sławno

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Wilgocki Eugeniusz

Wyniki badań weryfikacyjnych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Miasteczku Krajeńskim i Wolsku w województwie pilskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Janocha Henryk

Średniowieczny fałszerski warsztat menniczy na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu) koło Czaplinka

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Wywrot Beata

Problemy badań nad średniowiecznymi wyrobami skórzanymi ze Starego Miasta w Kołobrzegu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Krzymuska-Fafius Zofia

Ołtarz główny protokatedry w Kamieniu Pomorskim i jego powiązania artystyczne

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Januszkiewicz Barbara Turek-Kwiatkowska Lucyna

Inwentarz przedmiotów należących do księcia Barnima XI

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Domasłowski Jerzy

Gotyckie malarstwo tablicowe Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Najdowa Jadwiga Aleksandra Majerska

Jej wkład w problematykę malarstwa polskiego II połowy XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Gaziński Radosław

Z dziejów portu darłowskiego w latach 1630-1668

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Kotecki Andrzej

Komandor podporucznik Eligiusz Ceceniowski

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI