Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Wierzbicki Jacek

Neolityczny grobowiec megalityczny z grobem korytarzowym w Łupawie woj. Słupsk

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Szymczak Artur

Łodzie dłubanki ze zbiorów szczecińskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Indruszewski George

Wczesnośredniowieczne łodzie klepkowe z południowej strefy Bałtyku w świetle analizy porównawczej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Alsleben Almuth

Rośliny użytkowe z wczesnośredniowiecznego Wolina - dwie wybrane grupy: zboża i len

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Gawlikowski Jerzy

Zwierzęce szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Stargardzie Szczecińskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Krajewski Przemysław

Wczesnośredniowieczny kurhan z cmentarzyska w Osinie, stan. 1. woj. szczecińskie - wyniki badań wykopaliskowych w 1994 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kowalska Anna Bogumiła

Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Cnotliwy Eugeniusz Nawrolski Taduesz

Pyrzyce - miasto lokacyjne. Wyniki badań ratowniczych w wykopach budowlanych w latach 1959-1975

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kamiński Roman Walkiewicz Bogdan

Fajki gliniane z badań archeologicznych ratusza w Kołobrzegu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Wisłocki Marcin

Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Stefańska Alina

Architektura kompromisu. Europejskie źródła i szczecińskie realizacje. Analiza języka formalnego Adolfa Thesmachera na przykładzie kościołów pw. Królowej Korony Polskiej i Św. Andrzeja Boboli (Kreuzes- i Nicolaikirche)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Lichtnau Bernfried

Szczeciński spór muzealny z 1913 roku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII