Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Galiński Tadeusz

Materiały do mapy osadnictwa w epoce kamienia na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Szymczak Artur

W sprawie najstarszych łodzi w Polsce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Kozłowska Dorota

Osada ludności kultury łużyckiej ze Szczecina-Niemierzyna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Stanisławski Błażej

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina-Portu, a procesy dystrybucji naczyń

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Gawlikowski Jerzy Kobryń Henryk

Zmiany patologiczne w wykopaliskowych szczątkach zwierzęcych wczesnośredniowiecznego Wolina (Srebrne Wzgórze)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Cnotliwy Eugeniusz

Wczesnośredniowieczne nawarstwienia Wzgórza Zamkowego w Szczecinie. Wyniki badań w 1977 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Krajewski Przemysław

W czym mogą pomóc kompleksowe badania sondażowe?

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Kamiński Roman

Renesansowe kafle Hansa Bermana z klasztoru pocysterskiego w Kołbaczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Horoszko Genowefa

Skarb monet z XV wieku w kaflu piecowym z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Wilgocki Eugeniusz Horoszko Genowefa

Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Podzamcza w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII