Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Stanowisko późnopaleolityczne w Kocierzy

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Cnotliwy Eugeniusz

Wyniki badań archeologicznych na osadzie neolitycznej na stanowisku 36 w Binowie gmina Stare Czarnowo

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Skrzypek Ignacy

Skarb brązowy ludności kultury łużyckiej z miejscowości Karsina gm. Polanów pow. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Kozłowska Dorota

Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku ciałopalnym w Mierzynie gm. Dobra Szczecińska

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Walkiewicz Bogdan

Osada ludności kultury łużyckiej w Dębczynie gm. Białogard

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Płoszczyńska Małgorzata

Paciorki i wisiorki ze szczecińskiego Podzamcza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Kowalska Anna Bogumiła

Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Kowalska Anna Bogumiła

Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Stanisławski Błażej Brorsson Torbjörn

Ceramika słowiańska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnośredniowiecznego Wolina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Wojtasik Jerzy

Srebrne Wzgórze w Wolinie - wstępne wyniki badań z lat 1961-1969

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Chełkowski Zygmunt Filipiak Jarosław

Szczątki ichtiologiczne z wczesnośredniowiecznych warstw osadniczych w Wolinie-Porcie (stanowisko 1 wykop 8)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Uciechowska-Gawron Anna Kamiński Roman

Badania ratownicze na górze Rowokół w 1996 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV