Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Czarnecki Maciej

Wstępne badania wykopaliskowe paleolitycznego stanowiska w Kocierzu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Łaszkiewicz Tadeusz

Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Kunowie, pow. Stargard Szczeciński

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Porzeziński Antoni

Wstępne wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach, pow. Myślibórz w 1970 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Malinowska-Łazarczyk Helena

Wstępne wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku w Cedyni w 1970 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Piniński Jerzy

Wczesnośredniowieczny skarb monet z Mosin, pow. Człuchów

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Stępiński Włodzimierz

Biskupstwo pomorskie w Uznamiu w XII w

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Marciniak Ryszard

Kolonizacja Ziemi Kamieńskiej w XIV w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Wokroj Franciszek

Zaludnienie Cedyni we wczesnym średniowieczu w świetle antropologii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Berdychowski Włodzimierz

Ludność średniowiecznej Cedyni w zakresie pojemności mózgowej czaszki w porównaniu z innymi seriami pomorskimi

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Wokroj Franciszek

Kołobrzeg średniowieczny w świetle antropologii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Albrycht Jerzy Kurc Wiesław

Niektóre zastosowania elektronicz¬nej techniki obliczeniowej w badaniach archeologiczno-antropologicznych (na przykładzie stanowiska wykopaliskowego w Cedyni)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Gawlikowski Jerzy

Szczątki zwierzęce ze średniowiecznego zamku w Złocieńcu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII