Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Wołągiewicz Ryszard

Gronowo 1974 - Badania na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Janocha Henryk

Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina - Cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Nawrolski Tadeusz

Wyniki najnowszych badań archeologicznych na zamku w Darłowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Gawlikowski Jerzy

Bydło wczesnośredniowieczne w wykopaliskach zachodniopomorskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Piniński Jerzy

Monety bite na terenie Kamienia Pomorskiego i mennictwo biskupów kamieńskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Szczurek Tadeusz

Dalszych szesnaście monet ze skarbu w Buszowie, woj. gorzowskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Szultka Zygmunt

Malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne Słupska XVII-XVIII w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Maciejewski Marian

Strzelba wiatrowa z XIX w. (budowa, działanie i osiągi balistyczne)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Mielcarek Andrzej

Statek odrzański (Odrak)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Pinińska Maria

Dawna kultura wyspy Wolin w świetle badań etnograficznych z 1970 i 1971 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Łapott Jacek

Rejon dawnej Puszczy Niczonowskiej w świetle badań etnograficznych 1973 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Kukier Ryszard

Tradycyjne budownictwo wiejskie obszaru kamieńsko-wolińskiego na tle warunków środowiska geograficznego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX