Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Malinowska-Łazarczyk Helena Budzyńska Jadwiga

Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w Cedyni, pow. Chojna, w świetle badań archeologiczno-antropologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Lachowicz Franciszek J.

Rzymski dzban brązowy z Kretomina gm. Manowo, woj. Koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Hensel Zdzisław

Badania metaloznawcze wyrobów żelaznych z IX-XII wieku z Wolina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Brochwicz Zbigniew

Badania wczesnośredniowiecznych zapraw budowlanych - integralną częścią badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Nogalski Stanisław

Morfologia kośćca wczesnośredniowiecznej kury domowej Pomorza Zachodniego (Gallus gallus Domesticus)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Rymar Edward

Małgorzata, druga żona Barnima I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1974

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Roznerska Maria Trochimowicz Jan

Badania nad możliwością stosowania niektórych grzybo- i owadobójczych preparatów oleistych do konserwacji zabytkowego drewna polichromowanego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Wołągiewicz Ryszard

Achim Leube, Die römische Kaiserzeit im Oder-Spree-Gebiet, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 9, Berlin 1975

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Osięgłowski Janisław

Helmolda Kronika Słowian. Tłumaczenie Józef Matuszewski, wstęp i komentarz Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1974, PWN

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Filipowiak Władysław Hamling Alicja

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1975 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Cielecki Piotr

Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 1975 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI