Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Cnotliwy Eugeniusz

Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie w świetle badań w latach 1967-1974

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Wołągiewicz Ryszard

Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Gronowie w świetle badań w latach 1973-1976

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Rożnowski Franciszek

Materiały kostne z cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich w Gronowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Maik Jerzy

Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Rymar Edward

Zjazd w Kamieniu Pomorskim w końcu 1219 r. Świętoborzyce w ziemi choćkowskiej i kołobrzeskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Piniński Jerzy

Nieznana dwumarkówka inflancka w świetle emisji monet grubych na początku XVI w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Szerniewicz Bogusław

Z badań nad kulturą mieszkańców Niani (ekspedycja polsko-gwinejska 1973)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1975 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Brochwicz Zbigniew Poksińska Maria

Badania nad identyfikacją „patok” skrobiowych w zabytkowych zaprawach przy pomocy bibułowej chromatografii rozdzielczej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Nawrolski Tadeusz

Adrian von Müller, Zur hochmittelalterlichen Besiedlung des Teltow (Brandenburg). Stand eines mehrjährigen archäologisch-siedlungsgeschichtlichen Forschungsprogrammes; Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der Europäischen Geschichte, Sigmaringen, 1934

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Szukała Maciej

Eugeniusz Koczorowski, Flota polska w latach 1587-1632. MON, W-wa 1973

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Hamling Alicja

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1976

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII