Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Lachowicz Franciszek

Wczesnohalsztacki skarb brązowy z Kazimierza Pomorskiego, gmina Będzino, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Wójcik Tadeusz

Pomorskie formy bransolet wężowatych z okresu rzymskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Wojtasik Jerzy

Wyroby z metali kolorowych ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Nawrolski Tadeusz

Uwagi na marginesie badań archeologicznych w Gubinie, woj. zielonogórskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Rymar Edward

O pochodzeniu żon Warcisława I i Racibora I w powiązaniu ze stosunkami polskimi w pierwszej połowie XII w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Kukier Ryszard

Osadnictwo ziemi miasteckiej w XVIII/XIX w. na tle przemian etnicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Ober Marek

Architektura gotyckich wież kościelnych na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Łapott Jacek

Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka 76-77” - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej wyprawy do Afryki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Brochwicz Zbigniew

Zastosowanie metalicznego strąconego złota w pracach pozłotniczych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Szczurek Tadeusz

Luźne znaleziska zabytków neolitycznych z woj. szczecińskiego i z NRD w zbiorach Muzeum w Gorzowie Wlkp.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Jusza Mieczysław

Piaski Wielkie — stan. 3; Recław — stan. 7; Recław — stan. 2

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1977

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV