Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Vorbrich Ryszard

Stefan Szolc-Rogoziński jako afrykanista

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Galiński Tadeusz

Zagadnienie osadnictwa późno paleolitycznego na terenie Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Galiński Tadeusz

Badania stanowisk mezolitycznych w dolinie rzeki Gunicy w woj. szczecińskim w 1992 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Majerowicz Alfred

Skoczylas Janusz, Petroarcheologiczne badania surowców skalnych ze stanowiska 1 w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Piontek Janusz Mucha Elżbieta

Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Analiza antropologiczna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Rymar Edward

Miejsca pochowania książąt pomorskich (XII-XVII w.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Gaziński Radosław

Z badań nad dziejami małych portów Zalewu Szczecińskiego w XIII-XV w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Szukała Maciej

Instrumenty nawigacyjne w zbiorach Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Gawłowicz Józef

Sekstanty i oktanty w zbiorach Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Klichowska Melania

Bryłka spalonego prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) z wczesnośredniowiecznej osady w Szczecinie-Ustowie z XII do I-szej połowy XIII -wieku n.e.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Brochowicz Zbigniew Jaworski Grzegorz

Srebro mozaikowe - jego rekonstrukcja, właściwości i sposób użycia

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Sajkowska Małgorzata

Grób skrzynkowy na stanowisku 7 w Mierzynie, gm. Dobra woj. Szczecin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX