Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Fogel Jerzy

Siły zbrojne ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły (Organizacja - struktura - wartość bojowa)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Blajer Wojciech

Pomorskie naramienniki i nagolenniki z tarczkami spiralnymi

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Gładykowska-Rzeczycka Judyta Julia Rożnowski Franciszek

Dwie czaszki z XI wieku odkryte w jamie nr 11 na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Malinowska-Łazarczyk Helena

Typologia i chronologia sprzączek i okuć pasa z cmentarzyska w Cedyni

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Rogosz Ryszard Nawrolski Tadeusz

Z badań nad umocnieniami obronnymi w lokacyjnym Stargardzie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Nogalski Stanisław

Szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego Smołdzina, woj. słupskie (Ekspertyza zoologiczna)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Łapott Jacek

Kadei - papirusowa łódź znad jeziora Czad

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Jensen Jørgen Steen

Książę Jan Młodszy ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderborga jako teść książąt pomorskich: Bogusława XIII, Bogusława XIV oraz Filipa II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Tymicz Rudolf

Dawne jednostki miar stosowane na Pomorzu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Kukier Ryszard

Wieniec w pomorskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Nowakowski Cezary

Ludowe techniki i sposoby lecznicze praktykowane w terapii chorób wewnętrznych. Zarys systematyki na przykładzie leczenia febry

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Średzińska Arieta

Sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych na Ziemi Pyrzyckiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV