Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Filipowiak Władysław

Muzeum Narodowe w Szczecinie jako humanistyczna instytucja naukowa i oświatowa w latach 1945-1980

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Jankowska Dobrochna

Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Wołągiewicz Ryszard

Pochówek w kłodzie dębowej z II wieku n.e. w Bagiczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Parafiniuk Mirosław Wdowiak Janusz

Dalsze badania szkieletu z Bagicza pochodzącego z II wieku n.e.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Kaczanowski Piotr Nawrolska Ewa Madyda-Legutko Renata

Birytualne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Żalęcino, woj. Szczecin (Badania 1976, 1978, 1979)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Porzeziński Antoni

Z badań nad problematyką osadnictwa najstarszej fazy wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Świątkiewicz Piotr

Próba periodyzacji rozwoju obrządku pogrzebowego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Rogosz Ryszard

Badania ratownicze na Starym Mieście w Stargardzie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Piskorski Jan M.

Rozmieszczenie i zasięg osadnictwa Wkrzan w świetle źródeł pisanych, językowych i archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Selling Dagmar

Kalmar - średniowieczne miasto handlowe i jego kontakty z Hanzą

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Prosnak Mieczysław

Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego w okresie późnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Cnotliwy Eugeniusz

Późnośredniowieczna studnia-latryna na dziedzińcu zamku książąt pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI