Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Ostrza kościane z Kosierzewa i Bonina, woj. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Piontek Janusz

Wczesnośredniowieczni Wolinianie; analiza biologiczna i ekologiczna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Rogosz Ryszard Nawrolski Tadeusz

Zespół klasztorno-pałacowy w Trzebiatowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Kukier Ryszard

Uprawy gryki i jej znaczenie w kulturze ludowej ziem Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Podralski Jerzy

Budowa wodociągu w Szczecinie w II połowie XVI w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Maciej Słomiński

Uwagi o Domu Żeglarza w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Stępiński Włodzimierz

Gospodarcze i demograficzne podstawy rozwoju przestrzennego Szczecina w latach 1808-1870

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Gawłowicz Józef

Suchy kompas słoneczny

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Horoszko Stanisław

Żeliwne lufy armatnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Najdowa Jadwiga

O muzyczności w portrecie Henryka Opieńskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Szafrański Sławomir

Zarys dziejów archeologii w Nigerii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Kania Sylwester

Charakterystyka i właściwości oleju orzechowego otrzymanego na podstawie traktatu de Mayerne'a oraz możliwości zastosowania go we współczesnej konserwacji malarstwa

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII