Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Winiecka Halina

Z problematyki Muzeum Narodowego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Galiński Tadeusz

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowiskach nr 2 i 3 w Tanowie w 1985 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Malinowska-Łazarczyk Helena

Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Cedyni w latach 1976-1985

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Piontek Janusz Mucha Elżbieta

Struktura biologiczna późnośredniowiecznej populacji z Cedyni, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Porzeziński Antoni Sikorski Andrzej Wójciak Adam

Wybrane własności fizyczne fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Malinowska-Łazarczyk Helena

Średniowieczny miecz z Rurzycy

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Gaziński Radosław

Port Inoujście w średniowieczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Spors Józef

W sprawie początków Nowego Warpna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Piskorski Jan M.

Jeszcze o początkach Nowego Warpna, (w odpowiedzi Józefowi Sporsowi)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Biranowska-Kurtz Alicja

Nowe Warpno, miasto forteca zlokalizowane na wyspach

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Rymar Edward

Krewni i powinowaci książąt pomorskich w źródłach średniowiecznych (XII- początek XVI w.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Lesiński Henryk

Handel morski Szczecina w okresie szwedzkim (1630-1713)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI