Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Późnoplejstoceńskie i wczesnoholoceńskie harpuny i ostrza kościane i rogowe na południowych wybrzeżach Bałtyku między ujściem Niemna i Odry

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Galiński Tadeusz

Badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Tanowie w 1986 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Izak Krzysztof

Brązowe zabytki w typie środkowoeuropejskim na terenie Grecji i wschodniej części wybrzeża Morza Śródziemnego a problem wędrówek Dorów i „ludów morskich”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Wojtasik Jerzy

Materiały bursztynowe ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Maik Jerzy

Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Cnotliwy Eugeniusz Nawrolski Tadeusz

Gród wczesnośredniowieczny i zamek późnośredniowieczny w Lipiu, gm. Rąbino, woj. koszalińskie w świetle badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Rymar Edward

Dagome iudex jako organiczna część decyzji Mieszka I w sprawie podziału Polski na dzielnice. Reanimacja hipotezy o piastowskim rodowodzie dynastii pomorskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Prosnak Mieczysław

Bałtycki okręt wojenny późnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Gaziński Radosław

Polityka morska Zygmunta III Wazy

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kopczyński Waldemar

XIX-wieczne skrzynie marynarskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Buchalik Lucjan

Historia i stan badań kultury Dogonów

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Gwiazdowska Ewa

Apoteoza Katarzyny II. Interpretacja sztychu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII