Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle – Ellerbek - Lietzow

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Tyniec Anna

Bransolety nerkowate z młodszej epoki brązu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Ważny Tomasz Eckstein Ditter

Dendrochronologiczne datowanie wczesnośredniowiecznej słowiańskiej osady Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Witucka-Piskorska Alicja

Wygląd przyżyciowy głowy średniowiecznych Cedynian na przykładzie wybranych przedstawicieli

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Rymar Edward

Początki Chojny (1235—1244) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I zachodniopomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Cnotliwy Eugeniusz

Importy ceramiczne z XVI-XVIII w. w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Gwiazdowska Ewa

Widoki miast w dokumentach cechowych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Stępiński Włodzimierz

Stowarzyszenia liberalne i demokratyczne w Szczecinie w 1848 i na początku 1849 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Iwińska Dorota

Tkactwo i jego wyroby w plemieniu Dogon (Mali)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Szramska Iwona

Konserwacja rzeźby japońskiej z XVI w. Spostrzeżenia i uwagi

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Brochowicz Zbigniew Brochwicz-Konikiewicz Joanna

Wpływ barwników o różnych ciężarach właściwych na jednorodność i trwałość mieszanin barwnych w farbach temperowych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Jusza Mieczysław

Stanowisko: Zalew Szczeciński. Rodzaj stanowiska: Wrak (?)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII