Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Kozłowska Dorota

Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Dobrowie, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Stępień Jerzy

Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznego grodu w Mścięcinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Gawlikowski Jerzy

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodu i późnośredniowiecznego zamku w Lipiu, gm. Rąbino, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Cnotliwy Eugeniusz Pawłowski Mieszko Wilgocki Eugeniusz

Skarb monet księcia Bogusława I z 1180 - 1182 ze Szczecina – Podzamcza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Horoszko Genowefa

Nowe nabytki w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Krajewski Przemysław Rączkowski Włodzimierz

Interwencyjne badania archeologiczne w gotyckim kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, gm. Sławno, woj. słupskie w 1992 roku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Kochanowska Janina

Kryzys w sztuce cechowej Szczecina po przyjęciu reformacji na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Kaczmarek Krzysztof

Studenci ze Szczecina na Uniwersytetach w XIV—XVI wieku (do roku 1535)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Gaziński Radosław

Wojna Szczecina ze Stargardem o handel morski (1454-1464)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Prosnak Mieczysław

Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego XVII-XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Lesiński Henryk

Ruch statków w porcie kołobrzeskim oraz zasięg geograficzny żeglugi miasta w XVIII wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Karwowska Iwona

Kolekcja amatorskiej rzeźby regionalnej Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX