Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Duma Jerzy (2)

Etymologia słowiańskich nazw miejscowych i terenowych z obszaru wolińsko-kamieńskiego

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Etymology of Slavic place and field names from the area of Wolin and Kamień Pomorski

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...