Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mieczysław Prosnak (1)

Przemysław Smolarek, Zabytki szutnictwa skandynawskiego, Prace Muzeum Morskiego w Gdańsku, t. I, Gdańsk 1963

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI