Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Osięgłowski Janisław (15)

Die Slawen in Deutschland — Geschichte Und Kultur der slawischen Stamme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, Ein Handbuch, Red. Joachim Herrmann, Berlin 1970

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Gdzie leżała „Karentia" Saxa Gramatyka i Knytlingasagi

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Helmolda Kronika Słowian. Tłumaczenie Józef Matuszewski, wstęp i komentarz Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1974, PWN

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Jerzy Nalepa, Opuscula Slavica 1, Slaviska Institution vid Lunds Universitet. Slaviska och Baltiska Studier 9, Lund 1971

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Joachim Herrmann, Zwischen Hradschin und Vineta. Frühe Kulturen der Westslawen, Leipzig—Jena—Berlin 1971

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Johannes Schildhauer, Konrad Fritze, Walter Stark, Die Hanse, Berlin 1974, Deutsche Verlag der Wissenschaften

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Józef Spors, Dzieje polityczne ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII—XIV w., Poznań 1973, Biblioteka Słupska, t. XXV

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Kazimierz Ślaski, Słowianie Zachodni na Bałtyku w VII-XIII wieku, Gdańsk 1969 (1970), Wyd. Morskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Marian Adamus, Tajemnice sag i run, Wrocław-Warszawa -Kraków 1970

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Początki słowiańskiej Rugii do roku 1168 (zagadnienia etniczne i polityczne)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Ryszard Marciniak, Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku — Studium z dziejów społecznych gospodarstwa feudalnego, Szczecin 1970, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe — Wydział Nauk Społecznych, t. XVII

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Słowiańska Rugia w historiografii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Stosunki polsko-niemieckie w historiografii, Cz. I. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, Poznań 1974, Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Sztuka Pomorza Zachodniego, red. Zygmunt Świechowski, Warszawa 1973, PWN

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Wojciech Konewka — polski „poszukiwacz starożytności" na Pomorzu i wyspie Rugii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV