Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sobociński Andrzej (2)

Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

  • Nowa Seria
  • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

  • Nowa Seria
  • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia