Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wołągiewicz Ryszard (20)

Achim Leube, Die römische Kaiserzeit im Oder-Spree-Gebiet, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 9, Berlin 1975

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Adolf Hollnagel, Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde des Kreises Neubrandenburg, Die vor- Und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, t. II, Schwerin 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Adriaan v. Muller, Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseenplatte und Ostsee, Berliner Beiträge zur Vor- und Friihgeschichte, t. I, Berlin 1957 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Badania podwodne Muzeum Pomorza Zachodniego na Zalewie Szczecińskim w 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Bernhard Gramsch, Die Ausgrabungen auf dem Urnenfriedhof der frühen Jastorf-Zeit bei Stendell, Kr. Angermünde, in den Jahren 1957 und 1958, Ausgrabungen und Funde, roczn. IV, zesz. 6, 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Chronologia względna okresu wczesnorzymskiego na Pomorzu Zachodnim w świetle niektórych jej wyznaczników

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Gronowie w świetle badań w latach 1973-1976

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Cmentarzysko z II-IV okresu epoki brązu w Brzeźniaku, pow. Łobez

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Niemicy, pow. Sławno

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Warszkowie, pow. Sławno

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Gronowo 1973 - Badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Gronowo 1974 - Badania na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Hans Jürgen Eggers, Das Gräberfeld von Langenhagen Kreis Saatzig, „Baltische Studien", N. F., t. L, Hamburg 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Hans Jürgens Eggers, Grabfunde der Völkerwanderungszeit aus Pommern, Baltische Studien, N.F. 46, Hamburg 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Hermanfrid Schubart, Die Funde der frühen Römischen Kaiserzeit in Vorpommern, Wissenschaftliche Zeitschrift der Emst Moritz Arndt — Universität Greifswald, roczn. IV, 1954/55 r., Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Nr 1/2

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Jamy kamienne z okresu rzymskiego w Trzebawiu pow. Łobez, na tle lokalnego osadnictwa

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Kietlińska Alina, Problem tzw. grobów książęcych we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne,t. XXVI, 1S59—1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Kwestia pochodzenia pobocznic pomorskich z V okresu epoki brązu

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Osada i grób z okresu rzymskiego w Cedyni nad Odrą

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Pochówek w kłodzie dębowej z II wieku n.e. w Bagiczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI