Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XV, 2019

Studia i materiały

1. Dorota Cyngot
Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami
Professor Ewa Rzetelska-Feleszko and toponymy of Western Pomerania – in other words on cooperation between a linguist and archaeologists

2. Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma
Etymologia słowiańskich nazw miejscowych i terenowych z obszaru wolińsko-kamieńskiego
Etymology of Slavic place and field names from the area of Wolin and Kamień Pomorski

3. Sebastian Chrupek
Nowe spojrzenie na materiały z cmentarzyska kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim
New look at materials from the cemetery of the Oksywie and Wielbark culture at Drawsko Pomorskie

4. Monika Dzierlińska
Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów szkieletowych na cmentarzysku kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim
Anthropological analysis of human remains from inhumation graves excavated at the cemetery of the Oksywie and Wielbark culture at Drawsko Pomorskie

5. Monika Dzierlińska
Szczątki ciałopalne z pierwszego sezonu badań archeologicznych na cmentarzysku z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Pławnie, stan. 11, pow. drawski
Cremated remains recorded during the first season of archaeological research at the cemetery with stone circles at Pławno 11, Drawsko Pomorskie district

6. Andrzej Janowski, Bartłomiej Rogalski
Pierścień brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu?
Knotenringe from Wolin. A new pre-Roman site or a result of the secondary use of metal in the early Middle Ages?

7. Paweł Szczepanik
Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Cedyni
New find of a miniature horse discovered near Cedynia

8. Justyna Bądkowska
Rusznikarze i szyftarze działający w Szczecinie od XVI do XVIII wieku
Gunsmiths and stockmakers in Szczecin from the 16th to mid-19th century

9. Mirella Makurat
Ucieszne figurki Franciszka Skocza z etnograficznych zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle doświadczenia biograficznego twórcy
Amusing figurines by Franciszek Skocz from the ethnographic collection compiled in the National Museum in Szczecin in the light of the biographical experience of the creator

Odkrycia

10. Bartłomiej Rogalski
Szklane naczynie typu Eggers 230 (typ Kowalewko) z Iglic, gmina Resko, powiat łobeski (niem. Geiglitz, Kr. Regenwalde)
Glass vessel of Eggers 230 type (Kowalewko type) from Iglice, Resko commune, Łobez district, (German: Geiglitz, Kr. Regenwalde)

11. Bartłomiej Rogalski
Naszyjnik z cylindrycznymi końcami z „Kręglina”, pow. drawski (niem. Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)
Neck ring with cylindrical endings from “Kręglino”, Drawno district (German: Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)

12. Janowski Andrzej, Karolina Ignaczewska
Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gmina Gryfice, stanowisko 3 (AZP 19-11/52)
Supposed Lusatian stronghold at Prusinowo 3, Gryfice commune (AZP 19-11/52)

13. Marek Dworaczyk
Interwencyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Kołczewie, gmina Wolin
Rescue excavations at the early medieval settlement at Kołczewo, Wolin commune

14. Joanna Lucja Strzelczyk
Znalezisko zespołu ceramiki późnośredniowiecznej z Polanowa w powiecie koszalińskim
Assemblage of late medieval pottery from Polanów, Koszalin commune

Recenzje i omówienia

15. Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz, Rafał Makała
Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400, Christofer Herrmann, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2019 600 ss., ISBN 978-3731908135

16. Piotr Piętkowski
Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństwa w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Mirosław Fudziński, Witold Świętosławski, Wojciech Chudziak (red.), Gdańsk 2017, ss. 392, ISBN 978-83-85824-76-3

17. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

18. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za rok 2017
Indeks nazw geograficznych. Suplement za rok 2017

19. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2018
Indeks nazw geograficznych za rok 2018

20. Marta Kurzyńska, Sylwia Wesołowska
Współpraca Muzeum Narodowego w Szczecinie z Encyklopedią Pomorza Zachodniego pomeranica.pl w latach 2016-2018

Kronika

21. Katarzyna Findlik-Gawron
Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi.
Wydarzenia towarzyszące wystawie czasowej

22. Ewa Sitarek
Dary ze świata. Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa czasowa

23. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Pod znakiem odzyskiwanej wolności. Rok 2018 w Centrum Dialogu Przełomy