Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku w Tanowie. Wykopy „łąkowe”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Krzyszowski Andrzej

Osada ludności kultury łużyckiej w miejscowości Błękwit (stan. 9), pow. Złotów, woj. wielkopolskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Stanisławski Błażej M.

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska oraz bałtycko-wendyjska z Wyspy Bornholm

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Stanisławski Błażej M.

Ceramika typu Wolin-Fresendorf na tle badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką słowiańską w południowo-zachodniej strefie Bałtyku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Stanisławski Błażej M.

Dysk drewniany z Wolina jako kompas słoneczny - następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją?

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Indruszewski George

„Port Ruf” oraz problematyka rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej linii brzegowej w okolicy Wzgórza Wisielców w świetle badań podwodnych z 1997-1998 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Chełkowski Zygmunt Filipiak Jarosław

Osteologiczne szczątki ryb z wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko 1, wykop 6)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Filipiak Jarosław

Ichtiofauna z wcze¬snośredniowiecznych warstw osadniczych Wolina (stanowisko 1, wykop 6)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kubacka Paulina

Znaleziska średniowiecznych łodzi klepkowych znad jeziora Łebsko

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Maciejowski Maciej

Wizerunek hełmu garnczkowego na pieczęciach rycerstwa zachodniopomorskiego w pierwszej połowie XIV w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Walkiewicz Bogdan

Jednorodne fajki gliniane z badań archeologicznych na terenie Podzamcza w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Frankowska-Makała Monika

Późnoromański pierścień z Pęzina. Próba interpretacji ikonograficznej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI