Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Kuczkowski Wojciech

B. A. Szramko, Ł. D. Fomin, Ł. A. Sołncew, Pierwaja nachodka izdiełija iz meteoritnogo żelaza w Wostocznoj Jewropie, „Sowietskaja Archieołogija", nr 4, Moskwa 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Sergiu Haimovici, Date privitoare la metapodalele de Ovicaprinae din asezarile epocii bronzului de pe teritoriulR. S. Romania, „Analele Stiintifice Uniyersitątii din Iasi", Sec. II, Biologie, t. XI, fasc. 2, 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Sergiu Haimovici, Contributiuni la studiul morfologiei si ariei de raspindire a risului, Felis (Lynx) Lynx L., „Analele Sti¬intifice ale Universitatii din Iasi", t. X, fasc. 2, 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

W. I. Całkin, Drewnjeje żiwotnowodstwo plemien Wostocznoj Ewropy i Sredniej Aziji, „Materiały i Issledowanija po Archeologii SSSR", nr 135, 1966

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Luhmann Folker, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten, III. Die Schweineknochen, „Kärtner Museumsschriften" t. XXXIX, Klagenfurt 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Cnotliwy Eugeniusz

Anna Roes, Bone and antler objects from the Frisian terp-mounds, Haarlem 1963

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Hans-Hermann Müller, Die Tierreste der slawischen Burgen von Tornow und Vorberg, Kr. Calau; Joachim Herrmann, Tornow und Vorberg, Beitrag 4, „Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin", t. XXI, Berlin 1966

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Gianina Ghiorghiu, Sergii Haimovici, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite in asezarea feudala timpuriede la Garvan (Dinogetia), „Analele Stiintifice ale Universitatii Din Iasi” Biologie, t. XI, fasc. 1, 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Kubasiewicz Marian

Hubertus Schülke, Die Tierknochenfunde von der Burg Neu-Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein, „Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein", t. XLIV, Vaduz 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Filipowiak Władysław

Sprawozdania z głównych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim i z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1966 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Fiodorów Hieronim

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1966 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Rupp Ireneusz

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w 1966 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII