Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rogalski Bartłomiej (20)

Archeologiczna ścieżka edukacyjna w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. Gryfino

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Badania rozpoznawczo-weryfikacyjne na stanowisku 75 w Trzcińsku-Zdroju, pow. gryfiński (AZP 40-06/133) w 2016 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013–2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015, s. 193–194red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Frühe Slawen im Pyritzer Land. Erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsvorhabens

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Glass vessel of Eggers 230 type (Kowalewko type) from Iglice, Resko commune, Łobez district, (German: Geiglitz, Kr. Regenwalde)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Henryk Machajewski, Gronowo, Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Wespommern, Warszawa–Szczecin–Gdańsk

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Knotenringe from Wolin. A new pre-Roman site or a result of the secondary use of metal in the early Middle Ages?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Moda i styl: elita i dwór Majów (Jaina 600-900 n.e.). Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Naszyjnik z cylindrycznymi końcami z „Kręglina”, pow. drawski (niem. Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Neck ring with cylindrical endings from “Kręglino”, Drawno district (German: Kolonie Hohenheide, Kr. Regenwalde)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Pierścień brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Słowianie u ujścia Odry – Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Szklane naczynie typu Eggers 230 (typ Kowalewko) z Iglic, gmina Resko, powiat łobeski (niem. Geiglitz, Kr. Regenwalde)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

The Jastorf culture cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...